Bases

Pots descarregar les bases en format PDF fent clic aquí.

L’objecte d’aquestes bases és regular l’aprovació d’iniciatives que s’emmarquin dins del projecto “Turismo Creativo, Ibiza Creativa” impulsat pel Consell Insular d’Eivissa i els Ajuntaments d’Eivissa, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni de Portmany i Sant Joan de Labritja.

CATEGORIES

Totes les iniciatives presentades hauran d’estar emmarcades dins d’una d’aquestes tres categories:

1.- TALLERS I CURSOS: Una de les motivacions del turista creatiu és ampliar la seva formació orientant-se tant cap a la singularitat com cap a l’especialització. El turista busca la diversitat artística i cultural que ofereix cada destinació.

Aquesta àrea comptarà amb un ampli catàleg de tallers i cursos de temàtica diversa, que oferiran una formació específica i diferenciada.

Els interessats podran presentar propostes de tallers i cursos relacionats amb les disciplines: art (pintura, escultura, etc.), moda, gastronomia, artesania, producció musical, oficis tradicionals, fotografia i rutes fotogràfiques, agricultura, projectes sostenibles, esports nàutics i terrestres,healthy i wellness i altres.

2.- VISITES AMB ENCANT: Aquest apartat està orientat a empreses amb particularitats específiques que puguin interessar al turista creatiu i que obrin les seves portes i organitzin visites per donar a conèixer l’empresa, les característiques de la producció o l’activitat que en ella es desenvolupa.

S’emmarquen en aquesta categoria visites a: ateliers de moda, tallers d’artistes, centres d’artesania, cooperatives agrícoles, fàbriques de productes autòctons com a herbes eivissenques, melmelades, formatges, embotits, pa i dolços, etc., cellers, centres de producció agrària, granges, etc…

Les visites seran realitzades per persones assignades pels responsables de l’empresa o per guies especials que fomentin la integració del visitant en les empreses natives. Convertir-se en una empresa visitable reforça i millora la imatge de marca a més de donar visibilitat al negoci.

3.- ENLLAÇOS PROFESSIONALS AMB ENCANT: Es tracta d’establir una xarxa de professionals de diferents àmbits que ofereixin al turista una autèntica immersió a la illa amb especial atenció als seus interessos i aficions. Podran optar a aquesta modalitat professionals de diferents àrees com cuiners, arquitectes, artesans, fotògrafs, esportistes, etc… que faran d’amfitrions del visitant descobrint-li els secrets de les diferents disciplines en tot el territori.

COMITÈ ORGANITZADOR

Per a la valoració i aprovació de les iniciatives que es presentin es formarà un comitè organitzador format per un representant de les institucions que participen en la creació i desenvolupament del projecte, així com per una persona de l’equip responsable del desenvolupament i implementació del projecte que realitzarà les funcions de secretari del projecte, ocupant-se de convocar les reunions necessàries i enviar prèviament a la resta de membres del comitè la convocatòria i documentació necessària per a la seva avaluació.

Aquest comitè es reunirà, si és necessari per al desenvolupament del projecte Turisme Creatiu, una vegada al mes.

Un cop reunit el comitè d’organització, els projectes que es presentin seran aprovats per majoria simple de les persones que assisteixin a aquesta reunió.

Per a la valoració i aprovació de les iniciatives privades que es presentin per ser incloses dins de la plataforma Eivissa Creativa, el comitè organitzador, sobre la base de la carta de la Xarxa Internacional per a la promoció del Turisme creatiu, Creative Turisme Network, valorarà especialment que els promotors de les iniciatives emmarquin els seus projectes dins dels objectius de la xarxa:

· Identificar, canalitzar i donar a conèixer els recursos (humans i materials) que són factors de creativitat, posant-los a la disposició dels turistes creatius per incrementar el potencial de cooperació cultural.

· Consolidar, recolzar i estendre l’emergència del turisme creatiu com a model turístic dotat d’un gran valor afegit.

· Estimular la creativitat dels ciutadans convertint-los en protagonistes i ambaixadors del turisme creatiu i fer d’aquest turisme un vehicle de coneixement recíproc entre les cultures presents al territori europeu.

· Estimular la mobilitat dels turistes creatius i oferir-los la possibilitat de dirigir-se a interlocutors especialitzats gràcies a un servei d’atenció personalitzada dispensat pels membres.

· Crear sinergies entre els membres de la xarxa que tinguin efectes positius, tant a nivell de la seva projecció internacional com del volum d’activitats generades pel conjunt dels operadors.

· Assessorar i intercanviar “saber fer” i bones pràctiques entre els membres de la xarxa.

· Generar activitats que beneficiïn als turistes creatius ja siguin els sectors artístics i culturals, els serveis, les indústries creatives i els equipaments.

Així mateix es valorarà:

· La viabilitat del projecte i el seu desenvolupament al llarg de tot l’any.

· La qualitat dels continguts i les condicions de les instal·lacions on es desenvoluparan les activitats.

· L’experiència en el sector de l’activitat de les persones impulsores i executores de la iniciativa.

· Els idiomes en els quals es pugui desenvolupar l’activitat.

· Altres que es considerin d’interès.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ I APROVACIÓ

1.- Es poden presentar totes les empreses, autònoms, cooperatives, associacions, etc. amb iniciatives emprenedores en el sector turístic creatiu relacionades amb el turisme cultural, patrimonial, artístic, gastronòmic, esportiu, de salut, bellesa, oci o uns altres.

2.- El promotor, persona jurídica o física, haurà d’emplenar el formulari o fitxa d’inscripció segons el servei/producte que vulgui oferir i realitzar un dossier del projecte. La inscripció podrà realitzar-se directament a través de la web ibizacreativa.com, o bé enviar la fitxa d’inscripció juntament amb el dossier del projecte a proyectos@ibizacreativa.com

3.-Els projectes presentats seran avaluats pel comitè organitzador per valorar la seva viabilitat i admissió en la plataforma Eivissa Creativa.

4.- Si el comitè organitzador ho considera necessari, per realitzar la seva valoració, podrà sol·licitar reunió amb el promotor i/o visita a les instal·lacions on es desenvoluparà l’activitat. Es comunicarà a l’interessat les possibles variacions preceptives sobre el projecte per procedir a l’admissió.

5.- El comitè organitzador es reserva el dret de no admissió dels projectes que no consideri adequats per a la plataforma Ibiza Creativa.

6.- Una vegada aprovat el projecte presentat, l’activitat es començarà a promocionar en la plataforma Ibiza Creativa i a les xarxes socials associades. Per a això, l’interessat haurà de proporcionar informació gràfica de les activitats que realitzi amb la finalitat de donar continuïtat a la promoció del seu producte. Així com tota la informació referent a: lloc de l’activitat, horaris, nombre de places i dades de contacte per a la reserva de la mateixa.

7.- La implantació del projecte podrà ser avaluada, a qualsevol moment mentre formi part de la plataforma, per assegurar el correcte desenvolupament del mateix, segons els estàndards de qualitat requerits

8.- El promotor haurà de comunicar al comitè organitzador qualsevol variació sobre l’activitat que vulgui realitzar. Totes les modificacions hauran de ser aprovades abans de la seva implementació.

Una vegada aprovat el projecte, per poder començar a exercir l’activitat, l’interessat haurà d’acreditar la documentació legal necessària:

· Alta en Hisenda. (epígraf que correspongui a l’activitat).

· Alta en la Seguretat Social de les persones que vagin a realitzar l’activitat.

· Altres que puguin ser requerits per l’administració.